dokumen keperluan pic

Bersama kita membantu mengubah dunia dengan semangat memberi

TUGAS-TUGAS PIC

Sila tekan butang Download dokumen dibawah. ada 4 dokumen semuanya.

 1. Senarai tugasan PIC
 2. Proses Flow
 3. Kertas Kerja Rak AmalKongsiRezeki untuk peruncit.
 4. Borang Permohonan Bantuan ASNAF

DOKUMEN PERUNCIT

Dokumen tugasan PIC

 1. Senarai tugas-tugas PIC
 2. SOP Peruncit

BAHAN SEBARAN

Dokumen Bahan Sebaran

 1. Banner Rak AmalKongsiRezeki
 2. Banting Rak AmalKongsiRezeki

BAhan banner, banting, acrylic

Dokumen Bahan Sebaran untuk di cetak

 1. Banner Rak AmalKongsiRezeki
 2. Banting Rak AmalKongsiRezeki
 3. Acrylic AmalKongsiRezeki

bank info rak amal kongsi rezeki