Amal Kongsi Rezeki

PENAJA

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM)

AmalKongsiRezeki

PENAJA UTAMA

YAYASAN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM MALAYSIA

“Terus Melonjak Memacu Kejayaan”

Latar Belakang YaPEIM

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) adalah sebuah yayasan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan pada 13 Oktober 1976 dan diperbadankan di bawah Trustees (Incorporation) Act 1952.

Bagi menggerakkan potensi dan meluaskan peranannya, YaPEIM telah disusun dan dilancarkan semula pada 20 Julai 1984 oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada masa itu.

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia

Visi dan Misi YaPEIM

Wawasan

Institusi unggul menerajui pembangunan sosioekonomi secara inklusif dan berkesan bagi kesejahteraan ummah.

Misi

Komited dalam usaha memperkasa ekonomi ummah dan penyampaian perkhidmatan yang terbaik, efisien dan berintegriti.